• Jak działa orteza kolana

    Jak działa orteza kolanowa?

    Pierwsze założenie ortezy czy stabilizatora ortopedycznego powinno odbywać się zawsze przy poinstruowaniu pacjenta przez personel medyczny lekarza ortopedę, fizjoterapeutę lub technika ortopedycznego a najlepiej w ich obecności

  • Jak nosić ortezę kolana

    Czy wiesz jak używać ortezę kolana?

    Orteza stawu kolanowego przeznaczona jest do użytku tylko i wyłącznie przez jednego pacjenta. W przypadku stosowania ortezy do leczenia więcej niż jednej osoby nie możemy liczyć na gwarancję działania ortezy w konkretnym przypadku